Tel.: +377 45 511 011
Tel.: +377 45 635 035
Address: Rr. Nënë Tereza pa nr. kati III, Gjakove 50000 Kosovë
Name:
Message: